Logo

ทำความรู้จัก Integrated Marketing Communication การตลาดครบวงจร .....

Integrated Marketing Communication

เขียนเมื่อ 17 Nov 2021

           ทุกธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จ เรื่องของการตลาดเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งและลงมือทำให้เกิดความละเอียดมากที่สุด หนึ่งในกลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้อยู่เสมอคือ Integrated Marketing Communication (IMC) หรือ การตลาดแบบครบวงจร (บางคนเรียก การตลาดแบบบูรณาการ) และเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีดังกล่าวมากขึ้นลองศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้กันต่อได้เลย 

 


Integrated Marketing Communication คืออะไร


          Integrated Marketing Communication คือ วิธีที่ใช้สำหรับสื่อสารในด้านการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์อย่างสอดคล้องเพื่อให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายของตนเองมากที่สุด มีความครอบคลุมในการนำเสนอโดยจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความคล้อยตาม รู้สึกเชื่อถือ 
เน้นย้ำสำคัญคือ การตลาดแบบครบวงจร หรือการตลาดแบบบูรณาการนี้ต้องสร้างความสอดคล้องในทุกช่องทางให้มากที่สุด เพื่อลดการเกิดภาพลักษณ์เชิงลบ ไม่ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสับสนจนจับใจความหรือสิ่งที่ธุรกิจต้องการสื่อสารไม่เจอ

 


ช่องทางการทำ Integrated Marketing Communication 


          สำหรับช่องทางในการทำ Integrated Marketing Communication (IMC) จะแบ่งออกได้ทั้งหมด 5 ประเภท และอย่างที่บอกว่าทุกประเภทการทำ IMC ต้องสอดคล้องกันเสมอ


1. Sales Promotion
           เป็นการทำ IMC ที่พบได้บ่อยสุด ๆ และทำง่าย หลักการพื้นฐานคือ ลด แลก แจก แถม หรือการทดลองใช้งาน ทำได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ นิยมทำเฉพาะช่วงเทศกาล หรือวาระสำคัญ ไม่ทำพร่ำเพรื่อ เพราะไม่ใช่แค่ผลกำไรที่ลดลง แต่ยังทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ถูกด้อยค่าด้วย


2. Advertising
          หลักสำคัญในการโฆษณาเพื่อทำ Integrated Marketing Communication คือสร้าง Brand Awareness เพิ่มการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ไม่ใช่แค่การรู้จักแบรนด์แต่ต้องรู้ว่าสินค้านี้ใช้ทำอะไร ประโยชน์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเป็นแบบไหน นำไปสู่การตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น


3. Personal Selling
           การใช้พนักงานขายเป็นกลยุทธ์ที่มีมายาวนานทั้งแบบ พนักงานเข้าพบลูกค้าและพนักงานขายหน้าร้าน ปัจจัยสำคัญต้องเลือกคนที่ “ขายเป็น” รู้ว่าควรพูดกับลูกค้าแบบไหน มีอัธยาศัยดี เก็บอารมณ์อยู่ มี Service Mind จะช่วยให้เกิดการเติบโตและสร้างความประทับใจมากขึ้น


4. Public Relation
           มันก็คือการ PR หรือ ประชาสัมพันธ์ เน้นสร้างความประทับใจ น่าเชื่อถือ อย่าเน้นการขายเป็นอันขาด เช่น การให้โอกาสเด็ก คนพิการ, การเปิดเผยขั้นตอนผลิตสินค้า ฯลฯ เพิ่มความอิ่มเอมใจให้กับลูกค้า เผยความจริงใจจากธุรกิจไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ได้


5. Direct Marketing
           หลักการง่าย ๆ คือ การส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าแน่ ๆ หรือส่งข้อมูล โปรโมชั่นใหม่ ๆ ไปให้ลูกค้าเก่าที่เคยซื้อแล้วเพื่อการเกิดการซื้อซ้ำ ถามว่าหาข้อมูลจากอะไร ก็ส่งไปยังลูกค้าที่เคยทักทายเข้ามาสอบถามถึงสินค้า / บริการของคุณนั่นเอง
นี่คือการทำ Integrated Marketing Communication (IMC) การตลาดแบบครบวงจรเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลูกค้าเก่าเกิดความพึงพอใจ ลูกค้าใหม่อยากลองใช้บริการ พร้อมเสริมภาพลักษณ์ให้ออกมาเป็นทิศทางที่ดีต่อยอดสู่ความสำเร็จเพื่ออนาคต

 

และหากคุณสนใจทำการตลาดที่ใช้ SMS ในการเป็นสื่อกลางกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถทดลองใช้ได้ฟรีที่  https://account.thaibulksms.com/register/