Logo

4 ข้อแนะนำการทำ Dashboard ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของนักการตลาด .....

Teach you how to design a Dashboard

เขียนเมื่อ 01 Sep 2021

         ปัจจุบันการทำ Dashboard คือ สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร หรือลูกค้าที่จ้างสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะเป็นการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาสรุปรวมเอาไว้ให้เกิดความเข้าใจง่ายที่สุด ไม่ต้องเสียเวลาในการแปลความหมายให้ยุ่งยาก มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแนวโน้ม ตัวเลข เพื่อเอาไว้วางแผนในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ด้วยเหตุนี้หากต้องการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวธุรกิจจึงต้องรู้ข้อแนะนำที่เหมาะสม

Teach you how to design a Dashboard

 

                              4 ข้อแนะนำการทำ Dashboard เพื่อประโยชน์สูงสุด

 


1. ใส่รายละเอียดที่ผู้บริหารหรือลูกค้าต้องการรู้ ไม่ใช่ที่นักการตลาดอยากรู้


ในฐานะที่คุณเป็นนักการตลาด การทำ Dashboard ไม่ใช่จะเลือกข้อมูลที่ตัวคุณสนใจใส่ลงไป แต่ต้องเลือกข้อมูลที่ผู้บริหาร หรือลูกค้าควรรู้ หรือต้องการรู้มากที่สุดใส่เข้าไป เหตุเพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของแดชบอร์ดต้องการให้ผู้บริหาร ลูกค้าสามารถนำไปวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำธุรกิจของตนเอง การรายงานผลลัพธ์จึงควรเป็นทุกเรื่องที่พวกเขาควรรู้เท่านั้น ไม่ใช่เน้นสิ่งที่นักการตลาดสนใจ

 


2. ใส่เฉพาะข้อมูลที่ตอบคำถามได้และมีประโยชน์ต่อลูกค้าจริง


การนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ใส่ลงไปใน Dashboard แม้เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ลูกค้าต้องรู้ ทว่าข้อมูลดังกล่าวนักการตลาดเองก็ต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องด้วย เผื่อในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัย ต้องการคำตอบ คำอธิบายเพิ่มเติมแล้วถ้านักการตลาดไม่สามารถให้ข้อมูลได้ คงเป็นเรื่องแย่ เสียภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวก็ต้องคัดสรรแล้วว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า

 


3. จัดเรียงลำดับพร้อมให้ค่าความสำคัญ


การจัดวางลำดับเพื่อไล่เรียงข้อมูลคืออีกปัจจัยสำคัญที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดสำหรับนักการตลาดเมื่อทำแดชบอร์ด หลักการง่าย ๆ คือ สิ่งไหนมีความสำคัญที่สุดต้องสร้างความโดดเด่นเพื่อให้มองเห็นง่าย เช่น การนำเสนอ Goal สูงสุดเอาไว้ในจุดที่โดดเด่นที่สุด ส่วนข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสำคัญมากไปน้อยก็ค่อยไล่เรียงลำดับความโดดเด่นตามเหมาะสม เมื่อลูกค้าเห็นจะรู้ได้ทันทีว่าเขาต้องสนใจสิ่งไหนเพื่อวางแผนหรือวิเคราะห์ต่อไป

 


4. ไม่ต้องใส่สีมากจนเกินพอดี


ท้ายที่สุดในการทำ Dashboard ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร ลูกค้า แนะนำว่านักการตลาดไม่ควรใส่สีสันมากเกินไปจนคนอ่านรู้สึกสับสน ลายตา มองหาจุดโฟกัสที่ควรสนใจไม่เจอ เทคนิคในการใส่สีที่เหมาะสมควรใส่ไม่เกิน 2-3 สี หรือเลือกใช้ธีมสีของธุรกิจนั้น ๆ ก็เพียงพอแล้ว
นี่คือแนวทางง่าย ๆ ในการทำ Dashboard ให้ออกมาน่าประทับใจ เมื่อนักการตลาดสามารถดีไซน์และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ผู้บริหารหรือลูกค้าก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ตนเองคาดหวังได้อย่างดี ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างการเติบโต รวมถึงวางแผนเพื่อวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ธุรกิจยังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง