Logo

รวม 5 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ API ที่คุณควรรู้ .....

5 API related terms you should know

เขียนเมื่อ 24 Jun 2022

การเชื่อมต่อ API ในรูปแบบต่าง ๆ มักจะมีคำศัพทฺน์เฉพาะที่ Developer หรือกลุ่มงานอาชีพที่เกี่ยวข้องมักจะทราบกันดี แต่สำหรับบุคคลทั่วไปอย่างเรา ๆ แล้วมักจะไม่เข้าใจ เกิดคำถามว่าคำนี้แปลว่าอะไร เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ API ในลักษณะไหนบ้าง 

สำหรับความนี้เราขอรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ API สำหรับบุคคลที่ต้องการทราบความหมายที่เกี่ยวข้องกับ API มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 

 

 

รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ API  

 

API  

หมายถึง API ย่อมาจาก Application Programming Interface หรือก็คือการเชื่อมต่อระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบ โดยจะมีการสร้างเงื่อนไขและตกลงกันไว้ทั้ง 2 ฝ่าย โดยการเชื่อมต่อ API  นั้นจะทำให้ซอฟแวร์ภายนอกที่เราเชื่อมระบบไว้ สามารถเข้าเข้าและอัพเดทข้อมูลได้แต่ยังอยู่ในข้อกำหนดของกันและกันอยู่  
 

 

SMS API 

หมายถึง การเชื่อมต่อระบบเพื่อทำการส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบของตนเองที่เชื่อมต่อไว้กับเว็บไซต์ส่งข้อความที่เราเลือก ถ้าจะให้อธิบายความหมายให้มากขึ้นก็คือ การที่เราต้องการส่งข้อความ SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า โดยปกติเราจะต้องเข้าเว็บไซต์ที่เป็นบริการเพื่อทำการส่งผ่านแพลตฟอร์มของเขา แต่ถ้าเรามีการเชื่อมต่อ SMS API เราจะสามารถกำหนดและสร้างขอบเขตการส่ง เพื่อให้เราสามารถส่งข้อความผ่านแพลตฟอร์มของเราเองได้ ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางอีก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าถึงของผู้ให้บริการส่ง SMS ที่คุณเลือกด้วยนะคะ 

 

แต่ถ้าคุณกำลังสนใจหรือต้องการเชื่อมต่อ SMS API อยู่ในตอนนี้ สามารถสอบถามเรา ThaiBulkSMS  หรือทดลองก่อนได้ค่ะ คลิก 

 

API KEY 

มีไว้ใช้สำหรับการยืนยันตนเข้าสู่ระบบ โดยจะเป็นการส่งคำขอไปยังระบบของอีกฝ่ายเพื่อทำการเข้าถึง โดยทั้งสองฝ่ายก็จะมี API Key ที่เอาไว้ใช้ร่วมกันแค่ 2 ฝั่งเท่านั้น หากไม่มี API Key การเชื่อมต่อทั้ง 2 ฝั่งก็จะไม่สำเร็จ เกิด Error ระหว่างส่งนั้นเอง 

 

REST API 

หมายถึง Representational State TransferApplication Programming Interface หมายถึงการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นการใช้ที่นิยมที่สุด และมีให้เห็นอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างที่ชัด ๆ ก็คือ Facebook,  Instagram, Twitter เป็นต้น 

 

SOAP API  

SOAP ย่อมาจาก Simple Object Access Protocol โดยมีเป้าหมายเพื่อนำมาใช้กับกลุ่มตลาด Enterprise โดยเฉพาะ มีความน่าเชื่อถือสูง และสามารถทำงานอยู่บน  protocol ใด ๆ ก็ได้ SOAP API เคยได้รับความนิยมมากกว่านี้ในอดีตเพราะความยากในการพัฒนาทั้ง Web และ Mobile ทั้งยังรองรับข้อมูลได้แค่รูปแบบ XML แต่ด้วยข้อดีที่กล่าวไปทำให้บริษัทใหญ่ ๆ ก็ยังคงให้ความสนใจกันอยู่ดี