Logo

บริการส่ง SMS กับธุรกิจด้านการศึกษา โรงเรียน สถาบันติวเตอร์ .....

sending-sms

เขียนเมื่อ 24 Jun 2021

 

             ในยุคที่การเรียนมีระบบออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ด้วยปัจจัยแวดล้อมในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาด ส่งผลให้หลาย ๆ สถาบันต้องปรับให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เชื่อหรือไม่บริการส่ง SMS ยังคงเป็นอีกทางเลือกดี ๆ ให้กับกลุ่มธุรกิจด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชน, สถาบันติวเตอร์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งกลุ่มโรงเรียนภาครัฐที่ช่วยให้การทำงานของบุคลากรง่ายขึ้น ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมาก ๆ แบ่งออกมา ดังต่อไปนี้

บริการส่ง SMS กับธุรกิจด้านการศึกษา

             หลัก ๆ แล้วสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันติวเตอร์ต่าง ๆ จะต้องทำการแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก เช่น

                  1. การส่งข้อความเพื่อเตือนในเรื่องประชุมผู้ปกครอง

                  2. การแจ้งเตือนเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าเทอม 

                  3. การแจ้งกำหนดวันรายงานตัวนักเรียน วันลงทะเบียน หรือวันปฐมนิเทศ

                  4. การแจ้งกำหนดวันเปิด-ปิด วันหยุดในกรณีพิเศษต่าง ๆ

                  5. แจ้งวันสอบกลางภาค, ปลายภาค

                  6. แจ้งเตือนให้แต่งกายในวันพิเศษ เช่น การสวมชุดลูกเสือในวันสถาปนากองลูกเสือ, การใส่ชุดพละในวันกีฬาสีวันที่ 2 ฯลฯ

             ตรงนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่าบริการส่ง SMS กับธุรกิจการศึกษายังเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารทั่วไป ใช้ระบบการพิมพ์ระบุข้อความแล้วจัดส่งในคราวเดียวได้เลย ซึ่งปกติทาง ThaiBulkSMS มีบริการตรงนี้ในฟีเจอร์ SMS Alert อยู่แล้ว อีกทั้งยังเลือกส่งได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในกลุ่มสองภาษา โรงเรียนอินเตอร์ต่าง ๆ ก็ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

 

โรงเรียน สถาบันติวเตอร์ได้ประโยชน์อย่างไรจากบริการส่ง SMS

             แน่นอนว่าเรื่องของภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงความใส่ใจกับนักเรียนทุกคนซึ่งผู้ปกครองสามารถสัมผัสได้ และรู้สึกว่าพวกเขาคิดไม่ผิดในการส่งลูกมาเรียนกับโรงเรียนแห่งนี้ หรือการส่งลูกมาติวกับทางสถาบันดี ๆ ที่ใส่ใจแม้เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการแจ้งวันหยุดพิเศษ การแจ้งเลข ชั้น ห้องเรียนที่จะเข้าไปติว เป็นต้น 

             เมื่อมองให้มากกว่าการได้ประโยชน์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง บริการส่ง SMSยังสามารถใช้เพื่อติดต่อกับบุคลากรภายในได้อีกด้วย เช่น 

                  1. การแจ้งเตือนเพื่อเข้าประชุมวาระเร่งด่วน

                  2. การแจ้งเตือนการแต่งกายของครูในวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ ตรงนี้จะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับตัวบุคลากรได้

             นี่คือตัวอย่างของ Use Case เกี่ยวกับบริการส่ง SMS ที่ทาง ThaiBlukSMS นำเสนอตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นว่าการส่ง SMS ยังคงมีความสำคัญและช่วยให้ธุรกิจที่ต้องประสานงานกับคนจำนวนมากเป็นเรื่องง่าย ซึ่งบริการด้านการส่งข้อความของเรามีความครบวงจร แถมราคายังถูกสุด ๆ แค่หลักสตางค์เท่านั้น คุ้มค่าแบบนี้เห็นทีต้องใช้กันเสียแล้ว เปิดประสบการณ์ทดลองส่ง SMS ฟรี คลิก