Logo

ข้อดีที่ไม่เหมือนกัน ระหว่าง SMS กับ Email .....

Different advantages between SMS and Email

เขียนเมื่อ 08 Dec 2020

SMS

รวดเร็ว ใช้ได้ทันทีที่ต้องการ : การส่ง Sms สามารใช้ได้ในกรณีที่ต้องการแจ้งข่าวสารอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันสิทธิ์, ยืนยันการนัดหมายต่างๆหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลนัดหมายกระทันหัน เป็นต้น

ส่งถึงผู้รับแน่นอน : ข้อมูลข่าวสารที่เราต้องการส่ง จะส่งถึงผู้รับอย่างแน่นอนถ้าหากเบอร์โทรศัพท์มีการเปิดใช้บริการ ถึงแม้จะปิดเครื่องมือสื่อสารแต่หากเปิดมาข้อความจะเข้าทันที

เข้าถึงอย่างครอบคลุม : สามารถเข้าถึงทุกคนได้ทั่วประเทศ เนื่องจากส่วนใหญ่มีการเปิดใช้บริการเบอร์โทรอย่างน้อยคนละ 1 เบอร์เป็นอย่างต่ำ ดังนั้นการส่ง Sms จะเข้าถึงทุกคนที่เปิดใช้บริการเบอร์โทรศัพท์ได้อย่างเดิม

ได้รับการตอบรับรวดเร็ว : การสื่อสารรูปแบบ Sms เป็นการสื่อสารสองทางที่คาดว่าจะได้รับการตอบรับไวที่สุดหลังจากผู้รับได้เปิดอ่าน

สะดวก : เนื่องจากโทรศัพท์ทุกรุ่นในปัจจุบันรองรับการรับ-ส่งข้อความแบบ sms ไม่ว่าจะใช้รุ่นใดก็ตาม สามารถรับและเปิดอ่านข้อความได้อย่างแน่นอน รวมถึงไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เนตก็สามารถรรับและเปิดอ่านข้อความได้

 

E-mail

สะดวกและประหยัดเวลา : สามารถส่งได้ในระยะเวลารวดเร็ว รวมถึงยังสามารถส่งต่อข้อความเดียวกันไปยังผู้รับหลายที่อยู่ได้ในระยะเวลาสั้นๆและระยะทางไกลแค่ไหนก็ไม่ใช่อุปสรรคหากมีอินเทอร์เนตและเครื่องมือสื่อสารที่รองรับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถส่งและรับได้

แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม : สามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆที่ต้องการได้

การเก็บรักษาความลับ : อีเมลล์ที่ส่งถึงผู้รับปลายทางจะถูกเก็บลงใน Mail Box ของผู้รับแต่ละคน ซึ่งผู้อื่นไม่สามารถเปิดอ่านข้อความที่ส่งไปได้ นอกจากผู้รับที่เป็นเจ้าของเท่านั้น

สามารถย้อนดูได้ : หลักจากผู้ส่งส่งอีเมลล์ให้ผู้รับแล้ว ผู้รับจะสามารถเปิดอ่านข้อความเมื่อไหร่ก็ได้และยังสามารถเปิดอ่านย้อนหลังได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามถ้าไม่ลบออกจากกล่องข้อความเข้า

ตรวจสอบได้ : เราสามารถทราบได้ว่าที่อยู่อีเมลล์ที่ผู้ส่งได้ส่งไปนั้นมีผู้รับจริงหรือไม่และมีที่อยู่นี้จริงหรือไม่เพราะระบบอีเมล์จะมีการแจ้งเตือนกลับมา หลังจากที่อีเมล์ถูกส่งแล้ว

สามารถส่งข้อความได้หลายรูปแบบ : ข้อมูลที่แนบและถูกส่งด้วยอีเมลล์ จะสามารถส่งได้ทั้งรูปภาพ, เสียง, ตัวอักษรหรือแม้กระทั้งวีดีโอ รับไฟล์หลายประเภทได้