Logo

The Buying Process กระบวนการซื้อของลูกค้ามีอะไรบ้างและความสำคัญ .....

the-buyer-process

เขียนเมื่อ 04 Jan 2022

          ในการทำธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องของวิธีสร้างสินค้า / บริการ ให้เกิดความน่าประทับใจ มีการนำเสนอโฆษณา และวิธีต่าง ๆ ตามแนวทางหลักการตลาดแล้ว การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการซื้อของลูกค้า หรือ The Buying Process ก็เป็นอีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เพราะนี่คืออีกปัจจัยที่บ่งบอกถึงความต้องการและสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังเอาไว้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้างและสำคัญอย่างไร ไปศึกษาข้อมูลกันเลย

 

กระบวนการซื้อของลูกค้า The Buying Process และความสำคัญในแต่ละขั้น


1. Problem Recognition (ตระหนักถึงปัญหา)

          ถือเป็นขั้นตอนแรกของการเริ่มต้นซื้อสินค้า / บริการ ทุกอย่างของลูกค้า นั่นคือ พวกเขามักตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้วพยายามมองหาวิธีแก้ไขด้วยสินค้า / บริการ ชนิดใดก็ตาม ตรงนี้เองหากธุรกิจสามารถสร้างการโฆษณาเพื่อให้เกิดสิ่งเร้าขึ้นภายในจิตใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ด้านความต้องการของพวกเขาได้ ก็มีโอกาสขายง่ายขึ้นกว่าเดิม


2. Information Searches (ค้นหาข้อมูล)

          หลังจากรู้ปัญหาของตนเอง และมองเห็นสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาแล้ว ลูกค้าจะทำการค้นหาข้อมูลในแต่ละช่องทางที่พวกเขามีว่าควรเลือกซื้อสินค้า / บริการแบบไหน อย่างไร เพื่อให้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้ารู้ว่าควรซื้อสิ่งที่ตนเองต้องการจากแหล่งใดจึงน่าพึงพอใจมากที่สุด ธุรกิจต้องจับกลุ่มเป้าหมายของตนเองให้เจอแล้วพยายามเลือกช่องทางนำเสนอข้อมูลให้เข้าถึงพวกเขามากที่สุด


3. Evaluate Alternatives (การประเมินทางเลือก)

          เมื่อมีข้อมูลมากพอลูกค้าจะเริ่มประเมินทางเลือกของตนเองว่าควรเลือกซื้ออย่างไรเพื่อให้ดีต่อตนเองมากที่สุด โดยแนวทางหลักของการประเมินทางเลือกแบ่งได้ 6 ประการ ดังนี้
                 - ความคุ้มค่าที่จะได้รับเมื่อเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายออกไป
                 - ความเข้ากันได้ระหว่างตนเองกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
                 - ความซับซ้อนในการใช้งาน ยุ่งยากเกินไปหรือไม่
                 - มีโอกาสได้ทดลองสินค้า / บริการ หรือมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด
                 - การสื่อสารของสินค้า / บริการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
                 - คนอื่นจะสังเกตเห็นประโยชน์ที่ตนเองได้รับไปแล้วหรือไม่


4. Purchase Decision (การตัดสินใจซื้อ)

          เมื่อประเมินทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นสิ่งที่ธุรกิจได้ผลตอบรับจากสิ่งที่พยายามนำเสนอไป


5. Post – Purchase Evaluation (ประเมินหลังการซื้อ)

           หรือความพึงพอใจหลังได้รับสินค้า / บริการนั้นแล้ว ตอบโจทย์ได้อย่างที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด ตรงนี้ธุรกิจที่มีบริการหลังการขายจะต้องใส่ใจให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าด้วย หากทำได้ก็จะกลายเป็นลูกค้าผู้ภักดีในระยะยาว

 


          The Buying Process หรือกระบวนการซื้อของลูกค้าในแต่ละขั้นล้วนมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องศึกษาเพื่อนำเสนอให้ดีที่สุด สร้างผลกำไรและภาพลักษณ์เพิ่มการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตให้ก้าวต่อไปข้างหน้า