FAQ


ประเภทข้อความ

เครดิตที่มีสามารถเลือกส่งทั้ง Standard SMS และ Corporate SMS ได้หรือไม่

การสั่งซื้อจะแยกประเภทกันค่ะ

Standard SMS และ Corporate SMS แตกต่างกันอย่างไร ?

Standard SMS จะสามารถตรวจสอบการส่งข้อความได้ถึงผู้ให้บริการเครือข่าย เท่านั้น จะไม่คิดเครดิตในกรณีที่ส่งไม่ถึงผู้ให้บริการเครือข่ายเท่านั้น

Corporate SMS จะสามารถตรวจสอบได้ถึงมือถือปลายทาง ว่าข้อความดังกล่าว ส่งถึงมือถือหรือไม่ หากส่งข้อความไม่ถึง เช่น ปิดเครื่อง ,โทรศัพท์ข้อมูลเต็ม , ฯลฯ ทางเราจะไม่คิดเครดิตของท่าน

SMS แบบใด เหมาะกับใคร หรือการใช้งานประเภทใด

Standard SMS เหมาะสำหรับการส่งข้อความทั่วไป ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ที่ไม่จำเป็นต้องทราบผลการส่งว่าปลายทางได้รับหรือไม่
หรือเน้นการส่งปริมาณมาก ใช้ทดแทนการส่งข้อความจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป
Corporate SMS เหมาะสำหรับการส่งข้อความสำคัญ แจ้งเตือน หรือข้อความยืนยันต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องรับทราบผลการส่งข้อความ
เป็นที่นิยมในหน่วยงานราชการ และใช้ในการเชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนต่างๆ

โอนเครดิต SMS ไปอีกประเภทได้หรือไม่

การสั่งซื้อทั้งสองประเภท จะแยกกัน ไม่สามารถโอนเครดิตการใช้งานไปอีกประเภทได้ แต่สามารถสั่งซื้อและใช้งานพร้อมกันได้ทั้งสองประเภท


คำถามทั่วไป

จะรู้ได้อย่างไรว่าข้อความที่ส่งไปใช้กี่เครดิต

หากเป็นการส่งผ่านหน้าเวปไซต์ ใต้กล่องข้อความจะมีตัวนับให้คะ แต่ถ้าหากเป็นการส่งประเภทอื่น รบกวนศึกษาวิธีการคิดเครดิตในหน้า ข้อมูลด้านเทคนิค คะ

จะรู้ได้อย่างไรว่าข้อความที่ส่งไปนั้นส่งถึงปลายทางหรือไม่ ?

หากท่านใช้ Corporate SMS ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่รายงานการใช้งานคะ แต่ถ้าหากเป็น Standard SMS จะไม่สามารถตรวจสอบได้

ความยาวของข้อความในการส่ง SMS พิมพ์ได้เยอะขนาดไหน

- ภาษาไทย 70 ตัวอักษร คิด 1 เครดิต/หมายเลข , ระหว่าง 71-134 ตัวอักษร คิด 2 เครดิต/หมายเลข , ระหว่าง 135 - 201 ตัวอักษร คิด 3 เครดิต/หมายเลข

- ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร คิด 1 เครดิต/หมายเลข , ระหว่าง 161 - 306 ตัวอักษร คิด 2 เครดิต/หมายเลข , ระหว่าง 307 - 459 ตัวอักษร คิด 3 เครดิต/หมายเลข

* ในกรณีที่พิมพ์ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ ระบบจะใช้การนับ แบบภาษาไทย คะ
* ข้อควรระวัง หากการส่ง ภาษาอังกฤษ ใช้อักขระพิเศษ ที่อยู่ในแป้นภาษาไทย เครดิตจะถูกนับเป็นแบบ ภาษาไทย คะ

ผู้ให้บริการเชื่อมต่อตรงไปยัง SMS-Gateway ของ Operator ในไทยโดยไม่ผ่านระบบคนกลางใดๆดีกว่าอย่างไร

ปัจจุบัน ThaiBulkSMS.com เชื่อมต่อระบบหลักไปยังเครือข่ายหลักของประเทศไทย คือ AIS และ Dtacทำให้สามารถดำเนินการจัดส่งข้อความได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การที่ระบบหลักของทางเรามิได้ทำการเชื่อมต่อผ่านคนกลาง หรือบริษัทอื่นๆ ก่อนไปถึง Network Operator นั้นทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความที่คุณส่งจะไม่ถูกบุคคลที่ 3 อ่านข้อความ หรือสูญหายของข้อมูลได้ ThaiBulkSMS.com ได้มุ่งมั่นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการใช้งานกับลูกค้าของเราทุกราย
การเชื่อมต่อตรงกับเครือข่ายในประเทศไทย หมายถึง ระบบการส่ง SMS ปัจจุบัน ผู้ให้บริการสามารถส่งจากต่างประเทศเข้ามายังไทย หรือส่งจากในประเทศไทยหาภายในประเทศไทย รวมถึงส่งจากประเทศไทยออกไปยังต่างประเทศได้

ข้อแตกต่างระหว่างการส่ง SMS จากในประเทศไทย และการส่งจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยคือ
1. ข้อความ SMS จะถูกส่งต่อผ่านหลายระบบก่อนจะถึงผู้ใช้บริการปลายทาง ซึ่งทำให้อาจจะไม่สามารถส่งได้ถึงปลายทาง และผู้ใช้บริการยังคงถูกเรียกเก็บค่าบริการตามปกติ
2. ช่องทางการสื่อสารสำหรับจากต่างประเทศเข้ามาในไทยมีไว้สำหรับการรับส่งธรรมดา ทั่วๆไป สำหรับการส่ง SMS จำนวนมากๆ อาจทำให้ถูกบล๊อค ทำให้ไม่สามารถส่งได้ หรือถูกจำกัดปริมาณการส่งในช่วงเวลาต่างๆได้
3. การส่ง SMS จากในประเทศไทยโดยตรงนั้น เป็นการส่งเข้าไปยัง Operator โดยตรงซึ่งหมายถึง AIS ,Dtac , TrueMoveทำให้ระบบสามารถดำเนินการจัดส่งข้อความได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทำให้ไม่ผ่านระบบกลางใดๆ
4. การส่ง SMS จากในไทย เป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับของ Operator และ/หรือ กระทรวง ICT ดังนั้นการส่งจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย จึงไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งทำให้เป็นการระเมิดกฏระเบียบ/ข้อบังคับ/นโยบาย Blocklist/Anti Spam Policy ซึ่งเป็นมาตราการในการยับยั้งการส่งข้อความไม่เหมาะสม หรือบรรเทาความรำคาญของประชาชน
หมายเหตุ :
1. ผู้ใช้งานสามารถสังเกตุ และเลือกผู้ให้บริการได้โดยส่วนใหญ่แล้วการส่งจากต่างประเทศเข้ามายังไทยส่วนใหญ่จะสามารถทำ Unlimited Sender Name ได้ หรือให้กำหนด Sender Name ได้เองซึ่งหากส่งไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์ต้องการจะรับข้อความอยู่แล้วนั้นมีสิทธิถูกฟ้องร้องทั้งผู้ส่ง และผู้ให้บริการได้
2.ตัวอย่างหน้าจอ ผู้ให้บริการระบบจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีหน้าตาระบบการเข้าใช้งานเหมือนๆกัน เพียงแต่เปลี่ยน แบนเนอร์เป็นชื่อผู้ให้บริการตนเอง

ส่งข้อความไปยังระบบใดได้บ้าง สามารถส่งออกไป ต่างประเทศได้หรือไม่

สามารถส่งออกได้ยังทุกเครือข่ายในประเทศไทยคะ แต่ไม่สามารถส่งข้อความไปยังต่างประเทศได้นะค่ะ

วิธีการคำนวนเครดิต

ข้อมูลทางเทคนิคในการใช้คิดคำนวนจำนวนตัวอักษรในการส่งข้อความ ตามหลักสากล.
1. เมื่อ 1 SMS = 140 Byte
1 Byte = 8 bit
(หน่วย Byte, bit เป็นหน่วยทางคอมพิวเตอร์สากล)
โดยภาษา Eng ใช้ 7 bit ต่อ 1 ตัวอักษร ( 1 ตัวอักษร Eng = 7 bit )
และภาษา Thai ใช้ 2 Byte ต่อ 1 ตัวอักษร ( 1 ตัวอักษร Thai = 2 Byte )
จากการคำนวณแล้วจะได้ข้อความที่เป็น Eng = 160 ตัวอักษรต่อข้อความ, Thai = 70 ตัวอักษรต่อข้อความ.

2. ในการทำ Long Text ( LUNICODE , LTEXT ) หรือที่เข้าใจกันในชื่อ Long SMS ซึ่งจะต้องมีส่วนของ Header มาด้วย เพื่อที่จะทำให้รู้ว่าเป็นข้อความเดียวกัน Header นี้มีขนาด 6 byte เพราะฉะนั้น
กรณีภาษา Thai 1SMS = (140 Byte - 6 Byte) / 2 Byte = 67 ตัวอักษร ต่อข้อความ
ดังนั้นกรณีส่ง 2 ข้อความให้รวมเป็น 1 หรือ LongSMSจะได้ว่า 1SMS = 2 ข้อความ = 67 ตัวอักษร * 2 ข้อความ = 134 ตัวอักษร
กรณีภาษา Eng 1SMS = [(140 Byte - 6 Byte) * 8 bit ] / 7 bit = 153 ตัวอักษร
ดังนั้นกรณีส่ง 2 ข้อความให้รวมเป็น 1 หรือ LongSMSจะได้ว่า 1SMS = 2 ข้อความ = 153 ตัวอักษร * 2 ข้อความ = 306 ตัวอักษร

สรุปการใช้งาน
1 SMS Thai = 70 ตัวอักษร( UNICODE ) = 1 ข้อความ
1 SMS Eng = 160 ตัวอักษร( TEXT ) = 1 ข้อความ
การใช้ภาษา Thai ใน 1 SMS ที่เกิน 70 ตัวอักษร( LUNICODE / LongSMS) = 134 ตัวอักษร (2ข้อความต่อกัน), 201 ตัวอักษร (3ข้อความต่อกัน)
การใช้ภาษา Eng ใน 1 SMS ที่เกิน 160 ตัวอักษร( LTEXT / LongSMS) = 306 ตัวอักษร (2ข้อความต่อกัน), 459 ตัวอักษร (3ข้อความต่อกัน)

ระบบ Blocklist คืออะไร ?

เป็นระบบที่ทาง ThaiBulkSMS.com ใช้พัฒนาให้แก่ลูกค้า เพื่อความง่ายในการส่งข้อความไปยังปลายทาง โดยหมายเลขที่ทางลูกค้าใส่เข้าไปในระบบ Blocklist นี้ เมื่อมีการส่งข้อความออก ทางระบบจะตรวจสอบว่ามีหมายเลขดังกล่าวหรือไม่ หากมีก็จะทำการ ยกเลิกการส่งข้อความไปยังหมายเลขนั้นๆ และ ไม่คิดเครดิตในการส่ง ตัวอย่างประโยชน์ที่ใช้งาน เช่น ในกลุ่มฐานลูกค้าที่ท่านส่งข้อความหา อาจมีบางท่านเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ไปแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องไปลบในฐานข้อมูลของท่าน เพียงใส่หมายเลขดังกล่าวเข้าสู่ระบบ Blocklist ทางเราจะกรองหมายเลขดังกล่าวออกให้ทันที

AntiSpam Policy คืออะไร ?

เนื่องด้วยปัจจุบันลูกค้าที่ใช้บริการมือถือต่างได้รับข้อความโฆษณา เป็นจำนวนมากซึ่งก่อให้ความรำคาญ ทาง Operator ผู้ให้บริการ จึงมีบริการ งดรับข้อความประชาสัมพันธ์ ให้แก่เจ้าของมือถือ แจ้งความประสงค์การใช้งาน ทั้งนี้หากเจ้าของมือถือดังกล่าว สมัครบริการดังกล่าวอยู่ จะมีผลทำให้เวปไซต์ของเราไม่สามารถส่ง SMS ไปถึงหมายเลขดังกล่าวด้วยเช่นกัน

สามารถส่งข้อความพร้อมกันหลายหมายเลขหรือไม่

ได้คะ โดยท่านส่งพร้อมกันสูงสุด ได้ตามจำนวนเครดิตที่ท่านมีอยู่คะ

บริการแบบใดที่สามารถตั้งชื่อผู้ส่ง ( Sendername ) ได้

สำหรับยอดการสั่งซื้อมากกว่า 5,350 บาท ขึ้นไป ได้แก่ Corporate SMS Hot Promotion , Corporate SMS Package B และ Standards SMS Hot Promotion


ฟีเจอร์ของข้อความ

หากพบปัญหาในการใช้งานจะแก้ไขได้อย่างไร ?

- ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้
1. CallCenterในวันทำการ ( จ. - ศ. : เวลา 08.30 - 12.00 , 13.00 - 17.30 )
2. LiveSupportในวันทำการ ( จ. - ศ. : เวลา 08.30 - 12.00 , 13.00 - 17.30 )
3. Email : [email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเราจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดคะ

สามารถตรวจสอบรายการต่างๆ ย้อนหลังได้หรือไม่

- ได้คะ และยังสามารถดาวโหลดรายงานในรูปแบบ Excel ออกไปได้ด้วยคะ

ส่งข้อความไปยังระบบใดได้บ้าง สามารถส่งออกไป ต่างประเทศได้หรือไม่

สามารถส่งออกได้ยังทุกเครือข่ายในประเทศไทยคะ แต่ไม่สามารถส่งข้อความไปยังต่างประเทศได้นะค่ะ

สามารถส่ง SMS ผ่านไฟล์ Excel ได้หรือไม่ ?

ได้ค่ะ รบกวนศึกษาข้อมูลได้ที่ คู่มือการใช้งาน ค่ะ (คู่มือการใช้งาน)

สามารถส่ง SMS ผ่านไฟล์ CSV ได้หรือไม่

ได้ค่ะ รบกวนศึกษาข้อมูลได้ที่ คู่มือการใช้งาน ค่ะ (คู่มือการใช้งาน)


คำถามทั่วไป

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานเลยได้หรือไม่

ในวันเวลาทำการปกติ ท่านจะได้รับเครดิตภายใน 30 นาที แต่หากเป็นนอกเวลาทำการ ทางเราจะพยายามเพิ่มเครดิตให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุดคะ

ผู้ให้บริการเชื่อมต่อตรงไปยัง SMS-Gateway ของ Operator ในไทยโดยไม่ผ่านระบบคนกลางใดๆดีกว่าอย่างไร

ปัจจุบัน ThaiBulkSMS.com เชื่อมต่อระบบหลักไปยังเครือข่ายหลักของประเทศไทย คือ AIS และ Dtacทำให้สามารถดำเนินการจัดส่งข้อความได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การที่ระบบหลักของทางเรามิได้ทำการเชื่อมต่อผ่านคนกลาง หรือบริษัทอื่นๆ ก่อนไปถึง Network Operator นั้นทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความที่คุณส่งจะไม่ถูกบุคคลที่ 3 อ่านข้อความ หรือสูญหายของข้อมูลได้ ThaiBulkSMS.com ได้มุ่งมั่นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการใช้งานกับลูกค้าของเราทุกราย
การเชื่อมต่อตรงกับเครือข่ายในประเทศไทย หมายถึง ระบบการส่ง SMS ปัจจุบัน ผู้ให้บริการสามารถส่งจากต่างประเทศเข้ามายังไทย หรือส่งจากในประเทศไทยหาภายในประเทศไทย รวมถึงส่งจากประเทศไทยออกไปยังต่างประเทศได้

ข้อแตกต่างระหว่างการส่ง SMS จากในประเทศไทย และการส่งจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยคือ
1. ข้อความ SMS จะถูกส่งต่อผ่านหลายระบบก่อนจะถึงผู้ใช้บริการปลายทาง ซึ่งทำให้อาจจะไม่สามารถส่งได้ถึงปลายทาง และผู้ใช้บริการยังคงถูกเรียกเก็บค่าบริการตามปกติ
2. ช่องทางการสื่อสารสำหรับจากต่างประเทศเข้ามาในไทยมีไว้สำหรับการรับส่งธรรมดา ทั่วๆไป สำหรับการส่ง SMS จำนวนมากๆ อาจทำให้ถูกบล๊อค ทำให้ไม่สามารถส่งได้ หรือถูกจำกัดปริมาณการส่งในช่วงเวลาต่างๆได้
3. การส่ง SMS จากในประเทศไทยโดยตรงนั้น เป็นการส่งเข้าไปยัง Operator โดยตรงซึ่งหมายถึง AIS ,Dtac , TrueMoveทำให้ระบบสามารถดำเนินการจัดส่งข้อความได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทำให้ไม่ผ่านระบบกลางใดๆ
4. การส่ง SMS จากในไทย เป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับของ Operator และ/หรือ กระทรวง ICT ดังนั้นการส่งจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย จึงไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งทำให้เป็นการระเมิดกฏระเบียบ/ข้อบังคับ/นโยบาย Blocklist/Anti Spam Policy ซึ่งเป็นมาตราการในการยับยั้งการส่งข้อความไม่เหมาะสม หรือบรรเทาความรำคาญของประชาชน
หมายเหตุ :
1. ผู้ใช้งานสามารถสังเกตุ และเลือกผู้ให้บริการได้โดยส่วนใหญ่แล้วการส่งจากต่างประเทศเข้ามายังไทยส่วนใหญ่จะสามารถทำ Unlimited Sender Name ได้ หรือให้กำหนด Sender Name ได้เองซึ่งหากส่งไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์ต้องการจะรับข้อความอยู่แล้วนั้นมีสิทธิถูกฟ้องร้องทั้งผู้ส่ง และผู้ให้บริการได้
2.ตัวอย่างหน้าจอ ผู้ให้บริการระบบจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีหน้าตาระบบการเข้าใช้งานเหมือนๆกัน เพียงแต่เปลี่ยน แบนเนอร์เป็นชื่อผู้ให้บริการตนเอง

บริการแบบใดที่สามารถตั้งชื่อผู้ส่ง ( Sendername ) ได้

สำหรับยอดการสั่งซื้อมากกว่า 5,350 บาท ขึ้นไป ได้แก่ Corporate SMS Hot Promotion , Corporate SMS Package B และ Standards SMS Hot Promotion

ปัญหาภาษาไม่ถูกต้องเมื่อส่งผ่านทาง API

Encoding ต้องกำหนดเป็น UTF-8 เท่านั้นหาก Encoding ไม่ถูกต้อง เมื่อส่งข้อความที่มีอักขระ unicode จะไม่สามารถอ่านได้

สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้หรือไม่

ได้คะ โดยหลังจากการสั่งซื้อครั้งแรกเรียบร้อย ท่านสามารถส่งรายละเอียด ชื่อ / ที่อยู่ บริษัทเพื่อออกใบกำกับภาษีของท่านมาได้ที่ [email protected]ksms.com และการสั่งซื้อในครั้งต่อไป ทางระบบเราจะออกใบกำกับภาษีให้อัตโนมัติแล้วคะ


คำถามทั่วไป

สามารถส่ง SMS โดยการพัฒนา Code ส่วนตัวได้หรือไม่

คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วน ข้อมูล API คะ

ยกตัวอย่างรูปแบบการส่งข้อความผ่านทาง API

ตัวอย่างประโยชน์ของการใช้งาน API เช่น ยืนยันการสั่งซื้ออัตโนมัติ จากลูกค้าหน้าเวป , ส่ง SMS แจ้งสาขาร้านอาหาร เมื่อมีแขกกดจองผ่านหน้าเวปไซต์ เป็นต้น

รองรับภาษาใดบ้าง

รองรับทุกภาษา เพราะ การเชื่อมต่อเป็นการเชื่อมต่อผ่าน HTTP และ HTTPS ซึ่งเรามี Example Code ภาษาต่างๆให้ Download คลิ๊กที่นี่

รูปแบบการเชื่อมต่อมีแบบใดบ้าง

แบบ HTTP ผ่านช่องทาง HTTP หรือ HTTPS (Secure) และ FTP ( กรณีพิเศษ )

ความปลอดภัยในการใช้งานผ่านทาง API

มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด เนื่องจากใช้ระบบ SSL ซึ่งเป็นมาตราฐานเดียวกับ Internet Banking

ข้อจำกัดการใช้งานผ่านทาง API

ใช้ได้ทาง HTTP และ HTTPS เท่านั้น

ปัญหาภาษาไม่ถูกต้องเมื่อส่งผ่านทาง API

Encoding ต้องกำหนดเป็น UTF-8 เท่านั้นหาก Encoding ไม่ถูกต้อง เมื่อส่งข้อความที่มีอักขระ unicode จะไม่สามารถอ่านได้

ผู้นำด้าน SMS ครบวงจร, ช่องทางการสื่อสารธุรกิจคุณ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ไวที่สุด

ThaiBulkSMS.com