How to order

  • Home
  • /
  • How to order
Image

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสามารถ สั่งซื้อได้ 3 ทาง

1. เลือก package ทำการโอนเงิน แล้วทำการยืนยันที่หน้าเว็บ

บัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 250-3-00072-1
ชื่อบัญชี : บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 996-2-07408-9
ชื่อบัญชี : บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 066-7-05442-3
ชื่อบัญชี : บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 673-1-01576-5
ชื่อบัญชี : บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด


ท่านที่ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/โอนผ่านตู้ ATM ให้ท่าน , คลิกที่นี้. (กรุณา Login ก่อนคลิ๊กปุ่มยืนยันการชำระเงิน)

ยืนยันการชำระเงิน
SMS Status

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

2. ชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต