SMS Promotion

SMS Promotion


     SMS Promotion เป็นแคมเปญที่มีการออกรหัสโปรโมชั่นให้กับลูกค้า (หรือโค๊ดพิเศษ) เพื่อใช้ในการรับสิทธิหน้าจุดขาย โดย ณ จุดขายสามารถทำการตรวจ สอบรหัสหรือโค๊ดนั้นๆได้ หากโปรโมชั่นนั้นๆมีข้อกำหนดที่นอกเหนือจากการแสดง ข้อความเพื่อยืนยันส่วนลดทั่วๆไป โดยผู้ออกแคมเปญ สามารถกำหนด ลักษณะเฉพาะของรหัสในแต่ละแคมเปญที่ทำได้ เช่น กำหนดระยะเวลาหมดอายุ, กำหนดจำนวนครั้งที่ใช้

Promotion SMS

     การตรวจสอบรหัสโปรโมชั่น เป็นการประยุกต์เอาไปใช้ทางด้านการกำหนดสิทธิการใช้งาน เช่น รหัสนี้สามารถใช้งานได้ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้ง ณ จุดขายจะต้องทำการตรวจสอบว่าสิทธิยังคงเหลืออยู่หรือไม่ จะทำการแจ้ง สถานะกลับพร้อมทั้งทำการบันทึกการใช้สิทธิเพิ่มเข้าไปยังรหัสโปรโมชั่นดังกล่าว โดยหากต้องการตรวจสอบรหัสโปรโมชั่น สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบ SMS

SMS Promotion Type

Standard SMS Price 0.60 baht/sms

เหมาะสำหรับการเปิดตลาดหาฐานลูกค้าใหม่ๆ

     เป็นบริการที่ร้านค้า หรือธุรกิจเปิดให้ลูกค้าร้องขอสิทธิโปรโมชั่นนั้นๆ โดยเมื่อลูกค้าทำการส่ง SMS เข้ามาจะได้รับสิทธิโปรโมชั่นส่งกลับไปยังเครื่องโทรศัพท์ของลูกค้าเพื่อใช้ในการนำไปแสดงรับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สิทธิพิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 เพียงส่ง SMS พิมพ์ branndinng ไปที่ 4694100

Standard SMS Price 0.60 baht/sms

เหมาะสำหรับทำการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้ว

      เป็นบริการที่ร้านค้า หรือธุรกิจทำการส่งรหัสโปรโมชั่นออกไปยังลูกค้า และให้ลูกค้านำรหัสโปรโมชั่นดังกล่าว มาแสดง ณ จุดขาย เช่น ลดพิเศษเพิ่มอีก 10% เฉพาะสมาชิกเพียงแสดงรหัส 12345 ณ จุดขาย หมดอายุ 31 ธค 52 ซึ่งเป็นการทำ โปรโมชั่นโดยใช้การ ประชาสัมพันธ์ไปในตัว ทำให้กลุ่มลูกค้ารับ ทราบได้ว่าขณะ นี้สินค้าดังกล่าวมีการจัดโปรโมชั่นใดๆ จึงเหมาะแก่การนำไปใช้ในเชิงประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น

SMS Promotion Features

รองรับการทำการตลาดทั้งประเภทให้ลูกค้าเรียกเข้ามา หรือส่งโปรโมชั่นไปยังลูกค้า

กำหนดวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดของโปรโมชั่นเพื่อใช้ควบคุมได้อย่างง่ายดาย

กำหนดจำนวนลูกค้าสูงสุดในแต่ละโปรโมชั่นแยกจากกันได้อิสระ

กำหนดความยาวของเลขรหัสโปรโมชั่นได้ตั้งแต่ 5-15 หลัก

ควบคุมสถานะของโปรโมชั่นได้อย่างฉับไว

ระบบพร้อมใช้งาน สะดวก รวดเร็วไม่เสียเวลาดำเนินการใดๆ
และยังมีระบบรายงานเรียกดูข้อมูลผลลัพธ์ของข้อมูลได้ทันที

ผู้นำด้าน SMS ครบวงจร, ช่องทางการสื่อสารธุรกิจคุณ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ไวที่สุด

ThaiBulkSMS.com