Standard SMS

Standard SMS


Standard SMS

     เป็นการให้บริการส่งข้อความผ่านทางเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการ พื้นฐานในด้านการใช้งานได้เป็นอย่างดี ด้วยประสิทธิภาพ และเครื่องมืออำนวยความสะดวก ต่างๆ ที่มีมาให้หลากหลาย ทำให้การใช้งานได้ สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว

ข้อดีของ Standard SMS

ส่งข้อความได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นกว่าการส่งจากโทรศัพท์เคลื่อนที่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมาย เรียกดูรายงานได้อย่างง่ายดาย

Standard SMS Price 0.60 baht/sms

Standard SMS เหมาะกับผู้ใช้งานแบบไหน?

     เหมาะสำหรับการส่ง SMS ทั่วไปแทนการส่งจากโทรศัพท์ เน้นความสะดวก รวดเร็วในการใช้ งานมีเครื่องมือพื้นต่างๆในการอำนวยความสะดวก ด้วยอัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง 0.60 บาทต่อข้อความ

Notifications

ส่งข้อความหาลูกค้าเมื่อส่งของแล้ว, ยืนยันรายการ
เมื่อได้รับข้อมูลจากลูกค้า

Group messaging

นัดหมายการประชุม, แจ้งกำหนดการ,
แจ้งข่าวสาร

Advertising

ทำการประชาสัมพันธ์สินค้า, แจ้งโปรโมชั่น
หรือการตลาดใดๆ

Brand Royalty

เชิญชวน หรือประชาสัมพันธ์การทำ CSR ,
แจ้งข่าวสารบริษัท ไปยังลูกค้า

Reminder

ถึงกำหนดการเข้าตรวจสุขภาพ, นัดเปลี่ยนถ่าย
น้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คประจำปี

Call Center

ยืนยัน หรือสรุปข้อมูล เพื่อยืนยันให้กับลูกค้า
หรือประยุกต์ใช้ร่วมกับ CRM

Education

แจ้งการเข้าเรียนของนักเรียน, แจ้งผลสอบ, แจ้งวันหยุด
หรือกิจกรรม ข่าวสารภายในสถานศึกษา

Much More

ระบบ SMS สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้าได้กับ
ทุกความต้องการ ของทุกคน ในทุกธุรกิจ

ผู้นำด้าน SMS ครบวงจร, ช่องทางการสื่อสารธุรกิจคุณ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ไวที่สุด

ThaiBulkSMS.com