Logo

พลิกการสื่อสารอย่างตรงกลุ่มในยุคไร้พรมแดน ของกลุ่มสหกรณ์ .....

use-case-of-cooperative

เขียนเมื่อ 27 May 2021

การสื่อสารในปัจจุบันนี้ล้วนต้องการความรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด การทำการตลาดด้วย SMS จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ทุก ๆ กลุ่มเป้าหมายล้วนแต่มีโทรศัพท์มือถือเพื่อการสื่อสารเป็นพื้นฐาน อีกทั้งการส่งข้อความ SMS ยังก้าวข้ามข้อจำกัดเช่น อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยสามารถส่งข้อความนี้ได้ โดยผ่านระบบเครือข่ายผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้เลยทันที

ThaiBulkSMS ยังมีบริการอีกหนึ่งที่ใช้สำหรับส่งข้อความเพื่ออัพเดทข่าวสารต่าง ๆ แม้แต่การแจ้งเตือน SMS Alert และ SMS OTP ทาง ThaiBulkSMS มี Use Case ของผู้ใช้งานจริงมานำเสนอเพื่อต่อยอดทางธุรกิจของคุณเอง

ปัญหา : 

ขอยกตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งานจริงของ ThaiBulkSMS เป็นกลุ่มสหกรณ์ ปัญหาของธุรกิจนี้ คือ 

       1. การส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ใช้วิธีการสื่อสารแบบส่งฉบับเอกสาร ทำให้เกิดการล่าช้า และไม่ทั่วถึงของกลุ่มสมาชิก

       2. การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดทั้งเรื่องข้อความไม่ทั่วถึง การแจ้งเรื่องจากสมาชิกกันเอง (ปากต่อปาก) ทำให้การส่งข้อความคลาดเคลื่อน

       3. เดิมที่ต้องส่งประชาสัมพันธ์ฉบับเอกสาร ทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจาก แต่ละพื้นที่ของกลุ่มสมาชิกค่อนข้างห่างไกล

       4. การใช้งานเว็บไซต์ของสหกรณ์ครั้งแรกมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกนั้นสำคัญอย่างมาก หากไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานเป็นไปได้ที่จะถูกโจรกรรมอย่างง่ายดาย

ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้วิธีการส่งฉบับเอกสารต่าง ๆไปยังสาขาเพื่อกระจายข้อมูลต่าง ๆให้กับสมาชิก สิ่งที่เกิดขึ้นคือ สมาชิกบางท่านไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ทำให้ระบบการจัดการผิดพลาด ไม่สมบูรณ์

การแก้ไข : 

ThaiBulkSMS ได้แนะนำให้ลูกค้าใช้ฟีเจอร์ แบ่งเป็น 2 ฟีเจอร์

       1.  SMS Alert เพื่อ

        -   ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์

        -   ยืนยันการชำระเบี้ยของสมาชิกในแต่ละเดือน

        -   การแจ้งเตือนต่าง ๆ ให้กับสมาชิกได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าครบถ้วน โดยสามารถตั้งเวลาส่งข้อความเพียงไม่กี่คลิก

       2.  SMS OTP เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก

ผลที่ได้รับ : 

กลุ่มสมาชิกทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางธุรกิจสหกรณ์ได้ตั้งไว้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และสมาชิกเองไม่เสียเวลาในการรอรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อีกทั้งยังลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์เองก็ตาม

วิธีการนำไปใช้ : 

การส่งข้อความ SMS Alert และ SMS OTP กับ ThaiBulkSMS เป็นการใช้งานที่ง่ายมาก เพียงแค่ตั้งวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ดังนี้

SMS Alert

การส่งข้อความ SMS เพื่อแจ้งเตือนให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมสำคัญของทางกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ ดังนี้

        -   กำหนดเนื้อหาที่จะใช้แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมประชุมสำคัญ

        -   กำหนดวัน เดือน ปี ที่จะส่งข้อความล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

        -   กำหนดเบอร์โทรศัพท์ของสามาชิกทั้งหมดที่จะต้องเข้าร่วม

SMS OTP

ส่งข้อความเพื่อยืนยันตัวตนของสมาชิกก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของกลุ่มสหกรณ์ ดังนี้

       1. เข้าใช้งานระบบส่ง SMS OTP Ready to use ของ ThaiBulkSMS อ่านเพิ่มเติม คลิก

       2. ตั้งค่าระบบ OTP โดยกำหนดจำนวนรหัส และเวลาหมดอายุ

หลังจากนำ SMS Alert ไปใช้

หลังจากที่กลุ่มสหกรณ์ได้นำ SMS Alert ไปใช้เพื่อส่งข้อความ SMS เพื่อแจ้งเตือนให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมสำคัญของทางกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ เป็นที่น่าพอใจ โดยสรุปได้ ดังนี้

       1. สมาชิกทุกคนได้รับข้อความ sms ครบทุกคน

       2. ลดระยะเวลาและทรัพยากรคน ที่ใช้ในการส่งเอกสารกระจายให้กับสมาชิกทุกคนได้ทราบ

       3. สมาชิกเข้าร่วมการประชุมสำคัญกว่า 96%

       4. การดำเนินการประชุมได้ข้อมติครบและตรงตามที่ตั้งไว้

       5. สมาชิกมีความพึงพอใจในการรับข่าวสารที่ครบถ้วนและรวดเร็ว

หลังจากนำ SMS OTP ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ SMS OTP ไปใช้เพื่อยืนยันตัวตนของสมาชิกก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของกลุ่มสหกรณ์ สรุปได้ดังนี้

       1. เพิ่มความปลอดภัยในแอพพลิเคชั่น ของกลุ่มสหกรณ์

       2. สมาชิกมีเชื่อมั่นในแอพพลิเคชั่น

       3. ป้องกันการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

จะเห็นได้ว่าการส่งข้อความ SMS เพื่อกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถส่งข้อความเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์ โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้วิธีการส่งข้อความ SMS เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร บอกต่อสมาชิกหรือประชาชน เหมือนเคสดังกล่าวได้ 

Call to action : ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

สนใจทดลองส่งข้อความ SMS ฟรี !!! คลิก