Logo

แก้ปัญหา SMS ส่งไม่ถึงด้วยการขอ Whitelist

SMS แบบไหนบ้างที่เข้าข่ายเป็น Spam

มักจะเป็น SMS ที่มีเนื้อหารบกวนผู้รับ เช่น การส่ง SMS ประเภทโฆษณา การตลาด และ การที่ผู้ส่งไม่ได้ขอ Whitelist Sender Name ก็จะทำให้เครือข่ายปลายทางถือว่าเป็นข้อความรบกวน (Spam) เช่นเดียวกัน

ผ่านการรับรองเบื้องต้น จากเครือข่าย

ลดปัญหา Anti-Spam

เพิ่มโอกาสในการส่งถึงผู้รับ

ขอ Whitelist ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

1. สั่งซื้อแพ็กเกจ

2. แจ้งขอชื่อผู้ส่งที่ต้องการใช้ Whitelist

3. พร้อมใช้งานทันที หลังได้รับอนุมัติ

แพ็กเกจเล็ก ก็ขอ Whitelist ได้เริ่มต้นที่ 3,500 บาท

หมดปัญหา SMS ส่งไม่ถึงผู้รับ
ด้วยการขอ Whitelist

สั่งซื้อแพ็กเกจสอบถามเพิ่มเติม

ฟรี! ไอเดียการใช้ SMS Marketing เพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้า

รวมเทคนิคต่าง ๆ ในการส่ง SMS เพิ่มแนวทางการใช้งาน แบบ Complete Guide

button close