Logo

การคำนวณเครดิต

ThaiBulkSMS คำนวณเครดิตจาก จำนวนตัวอักษร ในข้อความที่ส่งไปหาแต่ละเบอร์ผู้รับ
โดยข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน

ข้อความภาษาไทย

70 ตัวอักษร

คิดเป็น 1 เครดิต

ข้อความภาษาอังกฤษ

160 ตัวอักษร

คิดเป็น 1 เครดิต

หมายเหตุและข้อควรระวัง

  • ในกรณีที่พิมพ์ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ ระบบจะใช้การนับแบบภาษาไทย
  • หากใช้อักขระพิเศษที่อยู่ในแป้นภาษาไทย เครดิตจะถูกนับแบบภาษาไทย

ทดลองคำนวณเครดิตด้วยข้อความของคุณ

ข้อความ

0/1630

คิดเป็น
0 เครดิต

รับเครดิตฟรี สำหรับทดลองส่ง

สมัครสมาชิก

ตารางการคำนวณเครดิต

ภาษาไทย (ตัวอักษร)ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษร)จำนวนเครดิต
701601
1343062
2014593
2686124
3357655
4029186
4691,0717
5361,2248
6031,3779
6701,53010

รับฟรี 20 เครดิตสำหรับทดลองส่งจริง

ดูราคาแพ็กเกจสมัครเลย

ฟรี! ไอเดียการใช้ SMS Marketing เพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้า

รวมเทคนิคต่าง ๆ ในการส่ง SMS เพิ่มแนวทางการใช้งาน แบบ Complete Guide

button close