For developer infomation | thaibulksms.com

สำหรับนักพัฒนา

ครบครันสิ่งที่ต้องใช้
สำหรับการเชื่อมต่อ
ง่ายๆ ด้วย API

คู่มือการเชื่อมต่อ
SMS API Console

  • ปลอดภัยมากขึ้นด้วย API Key และ API Secret แทน User และ Password ในการยืนยันตัวตน
  • รองรับ Response รูปแบบ JSON และการย่อ URL

คู่มือการใช้งาน
OTP Service

สามารถเชื่อมระบบ SMS OTP Service ได้ง่ายๆ เพียงเป็นสมาชิกและทำตามขั้นตอน ในคู่มือของเรา

ข้อมูลอ้างอิง
Thaibulksms API

ดูข้อมูลเฉพาะของ Thaibulksms API
ซึ่งรวมถึงตัวเลือกทั้งหมดและพารามิเตอร์ในการสร้างคำขอ
รวมถึงรหัสข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้

ดาวน์โหลดตัวอย่าง
SDK ภาษาที่คุณต้องการ

ทดลองใช้งานSMS API และ
OTP API ได้ฟรี!