Logo

รู้จักกับ MarTech การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด .....

MarTech today

เขียนเมื่อ 17 Aug 2021

           ด้วยโลกยุคปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในทุกวงการ ธุรกิจเองจึงต้องรู้จักกับการปรับอย่างเหมาะสมเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตต่อไป เทคโนโลยี MarTech ถือเป็นอีกความน่าสนใจที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านการตลาดมากขึ้น และเพื่อให้นักการตลาดที่ยังมีข้อสงสัยว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไร มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน มาศึกษาข้อมูลดี ๆ แล้วนำไปปรับใช้กับงานของตนเองกันได้เลย


MarTech คืออะไร
          MarTech หรือ Marketing Technology คือ การใช้เครื่องมือ (Tool) ช่องทาง (Platform) หรือระบบต่าง ๆ (System) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำการตลาดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ ช่วยสร้างความสะดวกต่อการทำแคมเปญ กิจกรรมการตลาด การนำเสนอ สื่อสาร โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าง่ายกว่าเดิม มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ จะเลือกใช้งานเพียงอย่างเดียวหรือนำเอาเทคโนโลยีหลายชนิดมาผสมผสานร่วมกันก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนและเทคนิคของนักการตลาดแต่ละคน

 

 

martech
MarTech today

 

ความสำคัญของการเลือกใช้ MarTech ในยุคปัจจุบัน
          อย่างที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่ายุคสมัยใหม่ เทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว หากธุรกิจไหนยังคงเลือกทำกิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างเดียว ไม่สนใจเรื่องความทันสมัยโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด หรือขาดการสนใจจากลูกค้ามีสูง ดังนั้นความสำคัญของ MarTech ต่อธุรกิจจึงแยกออก ได้ดังนี้


- พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เปลี่ยนเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีด้วยความคล่องตัว ดังนั้นหากธุรกิจอยากอยู่รอดก็ต้องมองหาช่องทางสร้างผลกำไรผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น 


- สร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสเปลี่ยนสู่การเป็นลูกค้าในอนาคต


- สามารถดึงลูกค้าบนโลกออนไลน์ให้ใช้บริการซื้อสินค้า / บริการในระบบออฟไลน์ได้ เพียงแค่เปลี่ยนช่องทางการนำเสนอใหม่


- ช่วยประหยัดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทุกวันนี้การตลาดออนไลน์มีผู้ให้บริการแข่งขันสูง หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะดึงลูกค้าเข้าหาจึงเป็นด้านราคา


- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ ดูเหมาะสมกับยุคสมัย ตอบโจทย์ทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า

 


ตัวอย่าง MarTech ที่ใช้ทำการตลาดในยุคปัจจุบัน


1. Google Ads
การทำโฆษณาผ่าน Google เว็บ Search Engine อันดับ 1 ของเมืองไทย คือทางเลือกเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงมาก เพราะไม่ว่าใครจะค้นหาสินค้า / บริการ ก็ต้องเปิดเว็บนี้เป็นหลัก หากธุรกิจสามารถขึ้นมาอยู่ในหน้าแรกผ่านการโฆษณาได้โอกาสสร้างยอดขายก็มีสูง


2. Influencer
กลุ่มคนดังบนโลกออนไลน์ถือเป็นอีกแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมาก ด้วยคนเหล่านี้จะมีฐานคนดู แฟนคลับของตนเองชัดเจน เมื่อพวกเขานำเสนอสิ่งใดคนกลุ่มนั้นจะคล้อยตามได้ง่าย ธุรกิจจึงสามารถใช้ MarTech ตรงนี้เจาะกลุ่มผู้บริโภคออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย


3. Form Builder 
เครื่องมือสำหรับการใช้สร้างแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม, แบบสำรวจ เพื่อหาข้อมูลให้กับทางธุรกิจ
เมื่อโลกเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ธุรกิจเองก็ต้องรู้จักขยับตามให้ทัน การเลือกใช้ MarTech อย่างเหมาะสมจะช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่วางเอาไว้ง่ายมากขึ้น