Logo

การวัดผลการทำการตลาดทางอีเมล (Email Marketing) ในโลกธุรกิจของไทย .....

เขียนเมื่อ 18 Dec 2023

ในภูมิทัศน์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของประเทศไทย การตลาดทางอีเมลยังคงเป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของแคมเปญเหล่านี้ไม่ใช่แค่การส่งอีเมลเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจและวิเคราะห์ผลกระทบของมัน บล็อกนี้จะพาคุณไปสำรวจโลกของการวิเคราะห์การตลาดทางอีเมลโดยเน้นไปที่วิธีการที่บริษัทในไทยใช้วัดและวิเคราะห์ความสำเร็จของแคมเปญอีเมล

การเข้าใจการวิเคราะห์การตลาดทางอีเมล (Email Marketing)

การวิเคราะห์การตลาดทางอีเมลเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินเมตริกต่างๆ เพื่อประเมินผลการทำงานของแคมเปญอีเมล สำหรับธุรกิจไทย นั่นหมายถึงไม่เพียงแต่การดูที่เมตริกพื้นฐานเช่นอัตราการเปิดอีเมลและอัตราการคลิก แต่ยังรวมถึงการเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกับพลวัตของตลาดในไทยด้วย

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับบริษัทไทย

 • อัตราการเปิดอีเมล (Open Rate): วัดเปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่เปิดอีเมล อัตราการเปิดที่สูงแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของหัวข้ออีเมลและชื่อเสียงของผู้ส่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในตลาดไทยที่ความไว้วางใจและความคุ้นเคยมีความสำคัญ
 • อัตราการคลิกที่ลิงก์ (Click-Through Rate - CTR): ติดตามเปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่คลิกที่ลิงก์ในอีเมล ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้ธุรกิจไทยเข้าใจถึงความน่าสนใจของเนื้อหาของพวกเขา
 • อัตราการ Conversion (Conversion Rate): มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในไทย ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนผู้รับที่ทำการดำเนินการที่ต้องการ เช่น การทำธุรกรรมหรือการสมัครเข้าร่วม Webinar
 • อัตราการตีกลับ (Bounce Rate): เปอร์เซ็นต์ของอีเมลที่ไม่สามารถส่งได้ อัตราการตีกลับที่สูงอาจบ่งชี้ถึงรายชื่ออีเมลที่ล้าสมัย ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • อัตราการยกเลิกการสมัครรับข้อมูล (Unsubscribe Rate): แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่เลือกออกจากรายชื่ออีเมลของคุณ อัตราที่สูงอาจบ่งบอกถึงความไม่เกี่ยวข้องของเนื้อหาหรือปัญหาเรื่องความถี่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขในบริบทของไทยที่มีการให้ความสำคัญกับมารยาทในการสื่อสารทางธุรกิจ
 • อัตราการแชร์/ส่งต่ออีเมล (Email Sharing/Forwarding Rate): ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญในโลกธุรกิจของไทย เนื่องจากบ่งชี้ถึงระดับของการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการเป็นเนื้อหาที่แพร่กระจายได้
 • อัตราการเติบโตของรายชื่ออีเมล (Growth Rate of Email List): วัดความเร็วในการเติบโตของรายชื่ออีเมล ในตลาดดิจิทัลที่เติบโตของไทย นี่อาจเป็นตัวชี้วัดของการเข้าถึงแบรนด์และชื่อเสียงของบริษัท

การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดผ่านอีเมล (Email Marketing)

 • การแบ่งกลุ่ม การแบ่งกลุ่มผู้รับของคุณตามประเภทของประชากร, พฤติกรรม, หรือระดับของการมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น, การแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรมอาจเป็นประโยชน์อย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆ อาจมีความชอบและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
 • การทดสอบ A/B การทดสอบ A/B ตัวแปรต่างๆ ของอีเมลของคุณ (เช่น หัวข้อข้อความ, เนื้อหาของอีเมล, หรือเวลาในการส่ง) สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าในการทราบว่าสิ่งใดทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้ชมของคุณในประเทศไทย
 • การวิเคราะห์เวลา การวิเคราะห์เวลาและวันที่ดีที่สุดในการส่งอีเมลสามารถส่งผลอย่างมากต่ออัตราการเปิดและการคลิกที่ลิงก์ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในประเทศไทย ที่วัฒนธรรมการทำงานและชั่วโมงการทำงานอาจแตกต่างจากมาตรฐานของตะวันตก หรือภูมิภาคอื่น ๆ
 • การเปรียบเทียบแคมเปญ เปรียบเทียบแคมเปญต่างๆ เพื่อดูว่าแคมเปญใดที่ทำงานได้ดีกว่าและเหตุใด การเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสามารถช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
 • การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่เสนอการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม เครื่องมือหลายตัวให้รายงานที่ละเอียดซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทในประเทศไทยตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

การพิจารณาวัฒนธรรมในการตลาดผ่านอีเมลของไทย

เข้าใจความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งสำคัญ อีเมลที่เคารพธรรมเนียมและประเพณีมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการมีส่วนร่วม (Engagement) ที่สูงขึ้น การใช้ภาษาไทย, การเคารพธรรมเนียมการสื่อสารในทางธุรกิจ, และการเข้าใจเทศกาลและวันหยุดในไทยสามารถทำให้แคมเปญของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป

ในโลกธุรกิจของประเทศไทย, การเข้าใจและการวิเคราะห์ความสำเร็จของแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล (Email Marketing) เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยการให้ความสนใจกับตัวชี้วัดสำคัญและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์, ธุรกิจในประเทศไทยสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมลได้, ปรับแต่งวิธีการ, และบรรลุอัตราการมีส่วนร่วมและ Conversion ที่ดีขึ้น จำไว้ว่า, ในโลกของการตลาดผ่านอีเมล, ข้อมูลคือสิ่งสำคัญ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงคุณภาพของการตลาดผ่านอีเมลได้เท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ