ความรู้ด้าน Email

ส่ง Email Marketing ดีอย่างไร ทำไมนักการตลาดถึงยังคงนิยม เมื่อเข้าสู่ยุค AI

18 เมษายน 20245 min read

How good is sending Email Marketing? Why is it still popular among marketers? When entering the AI ​​era

บทความที่เกี่ยวข้อง