เทคโนโลยี

API คืออะไร? ขออธิบายแบบคนไม่รู้เรื่องไอที

08 ธันวาคม 20205 min read

What is an API? Let me explain like someone who doesn't know much about IT.

บทความที่เกี่ยวข้อง