Logo

ราคาแพ็กเกจ

โปรแกรมส่ง SMS ออนไลน์

แพ็กเกจ SMS ราคาถูก เริ่มต้นเพียง 0.21 บาทต่อข้อความ ออกแบบมาให้เหมาะกับการส่งข้อความของทุกรูปแบบธุรกิจ

STANDARD SMS

ส่ง SMS ได้ในราคาถูก

  • ส่งข้อความราคาถูกกว่า

  • ดูรายงานการส่งข้อความได้

  • ใช้งานฟีเจอร์พื้นฐานได้ครบถ้วน

  • มีเครื่องมือวัดผลแคมเปญ

ราคาถูกเพียง

0.21บาท / ข้อความ

CORPORATE SMS

คืนเครดิตถ้าส่งไม่ถึงผู้รับ

  • ทุกฟีเจอร์ของ Standard SMS

  • ส่ง OTP ด้วยระบบพร้อมใช้

  • คืนเครดิตถ้าส่งไม่ถึงผู้รับ

  • เช็กสถานะการส่งได้ละเอียดยิ่งกว่า

ราคาถูกเพียง

0.24บาท / ข้อความ

ราคาแพ็กเกจ

Standard SMS

Corporate SMS

ขายดี

30,000 บาท

อายุใช้งาน 24 เดือน

Standard

0.35 บาท/ข้อความ

จำนวนข้อความ85,714
Sender Name10

Corporate

0.42 บาท/ข้อความ

จำนวนข้อความ71,429
Sender Name10

• ราคาแพ็กเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• กรณีต้องการหักภาษี ณ. ที่จ่าย 3% ต้องซื้อในนามนิติบุคคลเท่านั้น

ได้ SMS ราคาถูกยิ่งกว่า
เมื่อสั่งซื้อปริมาณมาก

Standard SMS

0.21 บาท/ข้อความ

Corporate SMS

0.24 บาท/ข้อความ

คำถามที่พบบ่อย

Standard SMS
ส่ง SMS ในราคาถูกกว่า ส่งง่าย ดูรายงานการส่งได้ ใช้งานฟีเจอร์พื้นฐานได้ครบถ้วน และมีเครื่องมือวัดผลแคมเปญ
Corporate SMS
ใช้ได้ทุกฟีเจอร์ของ Standard SMS สิ่งที่เพิ่มเข้ามาจะเป็น การสามารถใช้งานระบบส่ง OTP แบบพร้อมใช้ได้ มีการคืนเครดิตถ้าส่งไม่ถึงผู้รับ และสามารถเช็กสถานะการส่งได้ละเอียดยิ่งกว่า

การชำระเงินสามารถทำได้ 3 วิธี
1. สแกน QR Code 2. ชำระออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต 3. โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร
* ในกรณีที่โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร จะต้องทำการแจ้งโอนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ด้วยทุกครั้ง

สแกนชำระผ่าน QR Code และชำระออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต

ลูกค้าสามารถแจ้งโอนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันที โดยทำได้ดังนี้
1. หลังจากล็อกอิน ให้นำเมาส์ไปวางที่เมนู "การเติมเครดิต" จะมีให้เลือก "แจ้งยืนยันการชำระเงิน"
2. แจ้งรายละเอียดการโอน พร้อมแนบสลิปหรือหลักฐานการโอนเข้ามา เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการเติมเครดิตให้ทันที

สามารถทำได้ โดยการส่ง Username รายละเอียดบริษัท ชื่อ/ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ต้องการ มาทาง [email protected]

ติดต่อฝ่ายขายได้ทาง https://www.thaibulksms.com/contact โดยแจ้งจำนวน SMS ที่ต้องการ และประเภทการใช้งาน

สามารถใช้งานพร้อมกันได้ โดยคิดเครดิตแยกกัน
สำหรับ ส่งข้อความผ่านหน้าเว็บ สามารถสลับแพ็กเกจได้ตรงเมนูขวาบนในหน้า https://member.thaibulksms.com
สำหรับ ส่งข้อความผ่าน API ส่ง parameter &force=standard เพื่อบังคับให้รายการนั้นส่งแบบ standard และใช้ &force=premium สำหรับบังคับให้ข้อความนั้นส่งแบบ Corporate

ภาษาไทย 70 ตัวอักษร คิด 1 เครดิต (1 ข้อความ) / หมายเลข, ระหว่าง 71-134 ตัวอักษร คิด 2 เครดิต (2 ข้อความต่อกัน) / หมายเลข, ระหว่าง 135 - 201 ตัวอักษร คิด 3 เครดิต (3 ข้อความต่อกัน) / หมายเลข
ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร คิด 1 เครดิต (1 ข้อความ) / หมายเลข , ระหว่าง 161 - 306 ตัวอักษร คิด 2 เครดิต (2 ข้อความ) / หมายเลข, ระหว่าง 307 - 459 ตัวอักษร คิด 3 เครดิต (3 ข้อความ) / หมายเลข
* ในกรณีที่พิมพ์ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ ระบบจะใช้การนับแบบภาษาไทย
* ข้อควรระวัง หากการส่งภาษาอังกฤษใช้อักขระพิเศษที่อยู่ในแป้นภาษาไทย เครดิตจะถูกนับเป็นแบบ ภาษาไทย

ยังคงมีข้อสงสัย ?

เลือกช่องทางติดต่อที่คุณสะดวก

ฟรี! ไอเดียการใช้ SMS Marketing เพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้า

รวมเทคนิคต่าง ๆ ในการส่ง SMS เพิ่มแนวทางการใช้งาน แบบ Complete Guide

button close