Logo

ส่งข้อความ SMS Marketing เสริมธุรกิจด้านการตลาด ผ่านการสื่อสารด้วยการส่งข้อความ

ต้องการส่งข้อความ SMS Marketing

SMS Marketing ช่วยให้ธุรกิจคุณได้ส่งข้อความ สื่อสารได้ทุกจุดประสงค์

Image

ลดค่าโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้า

Image

บอกต่อข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว

Image

แจ้งเตือนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ

Image

สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับแบรนด์ (CRM)

สนใจส่งข้อความ SMS Marketing

แพ็กเกจราคา